Top 10 mẫu xe hơi sở hữu tốc độ nhanh nhất thập kỉ

Dưới đây là bảng xếp hạng 10 mẫu xe hơi có tốc độ nhanh nhất trong vòng 1 thập kỷ qua, Porsche đóng góp tới 4 mẫu xe.

Top 10 mẫu xe hơi sở hữu tốc độ nhanh nhất thập kỉ