Thực trạng già hóa dân số ở Việt Nam

Việt Nam có tốc độ già hóa nhanh với các thách thức về chất lượng cuộc sống, nỗi lo tài chính, thiếu sự chuẩn bị về nhiều mặt khi còn trẻ.

Thực trạng già hóa dân số ở Việt Nam

Việt Nam có tốc độ già hóa nhanh với các thách thức về chất lượng cuộc sống, nỗi lo tài chính, thiếu sự chuẩn bị về nhiều mặt khi còn trẻ.

Ngọc An

Thiết kế: Tấn Nguyễn

Khảo sát "Cuộc sống độc lập khi về già" do Prudential Việt Nam phối hợp thực hiện cùng Kantar Việt Nam tìm hiểu mối quan tâm, sự kỳ vọng, mức độ sẵn sàng và tự tin của người Việt cho cuộc sống độc lập khi về già, dựa trên 3 khía cạnh gồm sức khỏe thể chất, sức khỏe tinh thần và tài chính khi về già.

Từ những số liệu này, Prudential Việt Nam mong muốn chung tay giải quyết các thách thức của xã hội để già hóa không phải là gánh nặng, thông qua việc giúp người dân có kế hoạch chuẩn bị tốt hơn để tăng mức độ tự tin cho cuộc sống độc lập khi về già.