Phát sinh bất cập trong tổ chức giao thông mới trên đường Nguyễn Trãi

Sau một vài ngày áp dụng hình thức tổ chức giao thông mới trên đường Nguyễn Trãi, bước đầu với sự có mặt của lực lượng chức năng hỗ trợ phân loại phương tiện trước khi đến dải phân...

Phát sinh bất cập trong tổ chức giao thông mới trên đường Nguyễn Trãi