Làng Vũ Đại trong 'Chí Phèo' của Nam Cao tên thật là gì?

Nguyên mẫu của làng Vũ Đại nằm sát dòng Châu Giang, nổi tiếng qua các tác phẩm văn học của nhà văn Nam Cao.

Làng Vũ Đại trong 'Chí Phèo' của Nam Cao tên thật là gì?
Giáo dụcTrắc nghiệm

Thứ tư, 22/6/2022, 20:00 (GMT+7)

Nguyên mẫu của làng Vũ Đại nằm sát dòng Châu Giang, nổi tiếng qua các tác phẩm văn học của nhà văn Nam Cao.

Câu 1: Tỉnh nào có đơn vị hành chính cấp huyện ít nhất Việt Nam?

A. Hà Nam

B. Hòa Bình

C Bắc Giang

Gọi tên các dân tộc Việt Nam qua trang phục Gọi tên quốc gia qua các bức tượng Tại sao đi bộ tốn nhiều năng lượng hơn đạp xe? Thử thách từ vựng trong 7 giây